Zodpovědné půjčování

Zodpovědné úvěrování

Toto je jedno z klíčových slovních spojení pro operace Credistar. Naše flexibilní úvěrová služba umožňuje zákazníkům kontroloval likviditu, i když jejich vlastní zdroje docházejí. Nicméně poskytujeme půjčku, pouze pokud jsme si jisti, že je zákazník schopen ji splatit.

Zaručujeme Vám, že jednáme odpovědně a snažíme se naplnit očekávání našich zákazníků a společnosti. Dále naleznete přehled zásad, které dodržujeme s ohledem na půjčky a marketing.

Půjčujeme odpovědně
Z tohoto důvodu využíváme příslušné registry dlužníků a kontrolujeme výpisy z bankovních účtů našich zákazníků. Naše pokročilá analýza rizik a technologie pro rozhodnutí v oblasti půjček nám umožňuje rychlé a odpovědné rozhodování, které splňuje požadavky stanovené předpisy a zákony. Také ihned informujeme naše zákazníky o těchto řešeních.

S našimi produkty obchodujeme na trhu odpovědně
Při obchodování s našimi produkty vždy dodržujeme zákony, morální praktiky a jednáme čestně. Snažíme se zajistit, aby zákazník obdržel úplné informace o nákladech na půjčku a poplatcích za služby ještě před podáním žádosti. Neustále vylepšujeme metody úvěrových analýz a aktualizujeme úvěrové informace zákazníků.

Podporujeme naše zákazníky, kteří mají problém se splácením
Vždy se snažíme podpořit zákazníky, aby nás kontaktovali, pokud mají finanční problémy. Nabízíme jim půjčku zdarma a poradenství v oblasti dluhu. Abych jim vyšli vstříc, zrušili jsme pokuty a nabídli lepší podmínky pro nové financování.

Zodpovědné úvěrování
Důrazně doporučujeme, aby naši zákazníci zvážili a pochopili závazky, které půjčka vyžaduje. Naši zákazníci by si měli zažádat o půjčku až poté, co si řádně přečtou podmínky a budou si jisti, že mohou tyto závazky vůči poskytovateli půjčky splnit.