Centrum nápovědy

Co je to revolvingový úvěr Monefit a jakou úvěrovou částku mohu použít?

Úvěrový účet Monefit je jako digitální peněženka. V rámci Vašeho úvěrového limitu můžete finance čerpat kdykoliv, přesně tak jak potřebujete. Zřízení a vedení úvěrového účtu bez čerpání úvěrové částky je zdarma. Tedy pokud nečerpáte, neplatíte nic. Úvěrový účet Monefit může být použit až do maximální výše úvěrového limitu, ten je pro každého zákazníka vypočten individuálně na základě dat poskytnutých při podání žádosti.

Kolik si mohu půjčit?

Monefit revolvingový úvěr nabízíme ve výši od 2.000 Kč do 25.000 Kč.

Jaká je doba trvání Vašich půjček?

Monefit revolvingový úvěr je vždy uzavřen na doba neurčitou s možností výpovědi.

Jaký je účel použití Vašich úvěrů?

Creditstar poskytuje jen neúčelové úvěry. Znamená to, že je můžete použít na cokoliv.

Jaké máte druhy zápůjční úrokové sazby?

Naše půjčky mají pevně stanovenou úrokovou sazbu. Tato sazba se nemění po celou dobu trvání Vašeho úvěru a půjčenou jistinu splácíte v pravidelných splátkách. Opakem pevné sazby je pohyblivá sazba, která se mění v závislosti na situaci na trhu.

Je bezpečné zažádat o úvěrový účet?

Ano. Všichni zákazníci jsou před vystavením úvěru identifikování a jejich totožnost je důkladně ověřena. S informacemi o zákazníkovi nakládáme vždy důvěrně.

Kdy mohu žádat o úvěr?

O úvěr Monefit můžete požádat na naší webové stránce nepřetržitě. Vyplnění žádosti je rychlé a snadné, trvá jen pár minut. Žádosti budou zpracovány během naší pracovní doby, od pondělí do pátku, od 9 do 17 hodin.

Chci požádat o revolvingový úvěr. Jaké podmínky musím splnit?

Jako zodpovědný poskytovatel půjčky budeme pečlivě zvažovat každou žádost. Vážíme si pravdomluvnosti u našich klientů, a proto je velmi důležité zaregistrovat se s přesnými údaji.

Ke zřízení revolvingového úvěru musíte být občanem České republiky, nebo mít povolení k trvalému pobytu na území ČR a zároveň být občanem jednoho ze státu EU. Musíte vlastnit bankovní účet vedený na Vaše jméno a musí Vám být alespoň 18 let. Navíc musíte mít pravidelný příjem a projít kontrolou úvěruschopnosti a kontrolou úvěrových podvodů.

Co je ověření totožnosti a proč je to nutné?

V zájmu zajištění bezpečné služby jsou všichni naši klienti požádáni o ověření totožnosti po zaregistrování se k našim službám. Totožnost je možné ověřit zasláním kopie občanského průkazu nebo povolení k trvalému pobytu jako primárního dokumentu a jiného dokladu s fotografií, nebo selfie zákazníka s platným OP jako dokumentu sekundárního.

Jak si mohu podat žádost o úvěr?

K tomu, abyste mohli získat půjčku, musíte mít zaregistrovaný uživatelský účet na naší webové stránce. Registrace na naší webové stránce je spojena s počátečním procesem žádosti o půjčku, který celkově trvá méně než 10 minut. Pokud již máte uživatelský účet a využili jste naše služby již dříve, pak jednoduše potřebujete vyplnit žádost o půjčku. Například výběrem vhodné výše půjčky a období přímo z domovské stránky našich internetových stránek. Proces podání žádosti pak trvá jen několik minut.

Proč byla moje žádost zamítnuta?

Vždy provádíme samostatnou kontrolu platební schopnosti pro každou žádost o půjčku, a to tím, že kontrolujeme například různé databáze registrů dlužníků. Pokud jsme zamítli vaši žádost, znamená to, že momentálně nesplňujete kritéria potřebná k získání půjčky. V takovém případě kontaktujte náš zákaznický servis pro další informace.

Je možné si dopředu prohlédnout vzor předsmluvního formuláře, smlouvy a všeobecných obchodních podmínek?

Ano, vzory veškerých dokumentů naleznete zde.

Získání, používání a splácení úvěru

Je založení uživatelského účtu zpoplatněno?

Ne, založení uživatelského účtu je zcela zdarma.

Kdy mi přijdou peníze na účet?

Po schválené žádosti o úvěr trvá převod úvěrové částky obvykle 15 minut, tato doba se však může lišit v závislosti na službách jednotlivých bank.

Můžu požádat o dodatečné čerpání v rámci mého dostupného limitu v případě že platím včas a řádně?

V případě že hradíte Vaše splátky včas a Váš úvěr není po splatnosti, můžete kdykoliv požádat o dodatečný výběr v rámci Vašeho dostupného úvěrového limitu.

Jak mohu splatit svou půjčku?

Veškeré platební údaje nutné k úhradě splátky najdete ve své smlouvě i ve svém uživatelském účtu, nebo na vyúčtování, které je pravidelně zasíláno na Váš e-mail.

Splátku můžete uhradit bankovním převodem, vkladem přes bankomat, poštovní poukázkou, nebo hotovostně na pobočce jedné z bank, u kterých máme účty. Úhrada přímo v sídle Creditstar není možná.

Kde zjistím informace o úhradách splátky půjčky?

Splátky půjčky je možné provést na základě přehledu zůstatku půjčky, který zašleme na váš email před stanoveným datem splatnosti. Více informací můžete také najít, pokud se přihlásíte do Vašeho uživatelského účtu. Abyste se ujistili, že k nám splátka dorazí včas, přesvědčte se, že jste zadali správný variabilní symbol na platebním příkazu.

Dostanu od Vás tabulku umoření?

Samozřejmě. Takovou tabulku vyhotovujeme na požádání, kontaktujte proto náš zákaznický servis.

Mohu splatit svou půjčku předčasně?

Ano. Po celou dobu trvání půjčky jste opravněni splatit svou půjčku zcela nebo zčásti a máte právo na snížení celkových nákladů půjčky o výši úroku a dalších nákladů, které byste byli povinni platit v případě, kdy by k předčasnému splacení půjčky nedošlo. Prosíme, kontaktujte naše Oddělení zákaznických služeb, kde Vám vyčíslí přesnou částku k úhradě.

Jak rychle musím zaplatit použitou úvěrovou částku?

Monefit Vám zašle měsíční fakturu. Fakturovaná částka závisí na výši úvěru, který použijete, a využití jakýchkoliv dodatečných služeb. Minimální fakturace za měsíc je 250 Kč a minimální splátka jistiny je 8 % celkové výše půjčky.

Mohu splatit celou půjčku najednou nebo například učinit kdykoli větší splátku?

Úvěr můžete kdykoliv splatit v takové výši, jak se Vám to v danou dobu hodí, a dokonce můžete půjčku plně splatit celou najednou. Pokud platíte za všechno najednou, prosím zkontrolujte si přesnou částku k úhradě ve Vašem uživatelském účtu Monefit. Nicméně mějte na paměti, že minimální měsíční úhrada musí být provedena podle faktury.

Co když nemohu zaplatit měsíční splátku mého úvěru?

Kontaktujte ihned zákaznický servis. Neuhrazení znamená porušení smluvních podmínek. Pokud je platba v prodlení, narůstá Vám úrok z prodlení a vystavujete se rizikům plynoucím z porušení smluvních podmínek. Navíc Vám mohou být účtovány dodatečné náklady spojené s prodlením v souladu se smluvní dokumentací.

Creditstar je oprávněn postoupit Váš dluh k vymáhání inkasní agentuře a nesplacenou nebo pozdě zaplacenou půjčku nahlásit do úvěrových registrů. V důsledku nesplacení půjčky v termínu se sníží Vaše důvěryhodnost pro další půjčky nejen od Creditstar, ale i jiných finančních institucí.

Pokud nemůžete uhradit svou splátku včas, napište nám na e-mail monefit@monefit.cz

Mám právo na odstoupení od smlouvy?

Máte právo odstoupit od smlouvy o půjčce ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření této smlouvy a to bez udání důvodu a bez jakékoliv smluvní sankce. V tomto případě budete povinni vrátit Vámi půjčenou částku spolu s úrokem za období od poskytnutí půjčky do odstoupení od smlouvy. Pro bližší informace kontaktujte naše Oddělení zákaznických služeb.

Může být úvěrový účet Monefit zrušen?

Ano. Zákazník má právo odstoupit od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dní. Zákazník musí odeslat oznámení o zrušení účtu nejpozději 14. den od uzavření úvěrové smlouvy.

Oznámení o zrušení musí být podáno písemně a musí obsahovat alespoň následující informace: jméno a osobní číslo (rodné číslo) vypůjčitele, místo a datum, oznámení o zrušení, podpis žadatele.

Oznámení o zrušení účtu musí být zasláno e-mailem na adresu monefit@monefit.cz

Pokud bylo Vaše oznámení o zrušení zpracováno, obdržíte e-mail s pokyny o tom, jak splatit Váš úvěr a jakékoli zbylé úroky.

Jaké je číslo bankovního účtu Monefit, na který mohu zaslat úhradu?

Číslo našeho bankovního účtu je 5660333399/0800.

Zaplatil jsem svoji fakturu. Kdy to uvidím na svém úvěrovém účtu Monefit?

Použitý úvěrový limit bude aktualizován a zpřístupněn, jakmile bude Vaše platba připsána na Váš Monefit úvěrový účet. Platba je obvykle řádně připsána do dalšího dne. Ujistěte se, že jste pro úhradu použili správné platební údaje, které naleznete ve Vaší faktuře.

Kde mohu najít informace o vyúčtování?

Informace o Vašem vyúčtování naleznete po přihlášení do Vašeho uživatelského účtu Monefit.

Obecné chápání naší úvěrové služby

Bude mít čerpání revolvingového úvěru Monefit nějaký negativní vliv na pozdější získání půjčky u banky?

Banky by neměly odmítat žádosti o půjčku na základě dříve čerpaných krátkodobých půjček, protože ty jsou běžným typem půjčky. Pokud osoba nemá závazky vůči finančním institucím, pak by neměl být problém s žádostí o úvěrové produkty. Pokud je vaše žádost i nadále zamítnuta a odvolává se na Creditstar, kontaktujte prosím náš zákaznický servis. Poskytneme bance informace o půjčce, což by vám mělo pomoci s vaší novou žádostí o půjčku. V případě záporné odpovědi vždy doporučujeme požádat banku o důvody a možnost vysvětlení použití služeb Creditstar.

Jak jsou chráněny mé osobní údaje?

Při zpracování osobních údajů našich klientů se vždy řídíme zákony a nejvyššími bezpečnostními požadavky. Z tohoto důvodu používáme prvotřídní technologie a IT řešení. Na základě Zákona o ochraně osobních údajů nepostupuje společnost Creditstar informace o svých klientech třetím stranám, včetně přátel klientů a rodinných příslušníků.

Mám zájem o půjčku. Musím uzavřít smlouvu o doplňkové službě?

Naše půjčky nejsou podmíněné uzavřením smlouvy o doplňkové službě. Doplňkové služby Creditstar jsou nepovinné.

Poskytuje Creditstar radu?

Creditstar neposkytuje radu ohledně výběru vhodného produktu.

Potřebuje Creditstar oprávnění k poskytování půjček ?

Ano, od 1.12.2016 každý, kdo se chce zabývat poskytováním půjček v ČR musí získat příslušné oprávnění od České národní banky. V případě Creditstar se jedná o oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Od toho data se taky ČNB stává orgánem dohledu nad poskytovateli. Společnost Creditstar Czech, s.r.o získala dne 17.5.2018 oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru. Společnost Creditstar Czech, s.r.o potřebné oprávnění získala dne 17.5.2018, což je možno ověřit přímo na stránkách ČNB a to v seznamech regulovaných a registrovaných subjektů finančního trhu..

Co mám dělat, jestliže nejsem spokojen s Vašimi službami?

Zákaznicky servis Creditstar si klade za cíl zajistit nejvyšší kvalitu svých služeb. Jestli přesto nejste spokojeni s našimi službami nebo produkty, můžete podat reklamaci nebo stížnost. Kompletní informace o postupu při reklamacích a stížnostech najdete v reklamačním řádu, který je k dispozici zde. V případě nespokojenosti s našimi službami nebo produkty se též můžete obrátit na orgán mimosoudního řešení sporů, kterým je Finanční arbitr. Více informací jak svou stížnost uplatnit najdete na webových stránkách.

Dokumenty, Smluvní podmínky

Monefit revolvingový úvěr – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru – Ve Formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Monefit revolvingový úvěr jsou uvedeny standardní předsmluvní informace, které jsou zákazníkovi poskytovány vždy před uzavřením smluvního vztahu.

Monefit revolvingový úvěr – Smlouva o spotřebitelském úvěru – Smlouva o spotřebitelském úvěru – Ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru jsou uvedeny veškeré smluvní podmínky týkající se produktu Monefit revolvingový úvěr, sjednané mezi Věřitelem a Klientem.

Monefit – Všeobecné obchodní podmínky – Ve Všeobecných obchodních podmínkách jsou uvedeny informace ke smlouvám o spotřebitelském úvěru pro produkt Monefit.

Zásady ochrany osobních údajů – V tomto dokumentu naleznete ucelný přehled o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Reklamační řád – V reklamačním řádu naleznete veškeré informace o procesu podávání a vyřizování reklamací a stížností.

Poučení o registrech Sdružení SOLUS – V Poučení naleznete informaci o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zpracovávána Vaše data v rámci Sdružení SOLUS

Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru