Dokumenty, Smluvní podmínky

Dokumenty, Smluvní podmínky

Níže nalezntete vzory veškerých smluvních dokumentů pro produkty Monefit a další důležité soubory.

Monefit revolvingový úvěr – Formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru – Ve Formuláři pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Monefit revolvingový úvěr jsou uvedeny standardní předsmluvní informace, které jsou zákazníkovi poskytovány vždy před uzavřením smluvního vztahu.

Monefit revolvingový úvěr – Smlouva o spotřebitelském úvěru – Smlouva o spotřebitelském úvěru – Ve Smlouvě o spotřebitelském úvěru jsou uvedeny veškeré smluvní podmínky týkající se produktu Monefit revolvingový úvěr, sjednané mezi Věřitelem a Klientem.

Monefit – Všeobecné obchodní podmínky – Ve Všeobecných obchodních podmínkách jsou uvedeny informace ke smlouvám o spotřebitelském úvěru pro produkt Monefit.

Zásady ochrany osobních údajů – V tomto dokumentu naleznete ucelný přehled o tom, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje.

Reklamační řád – V reklamačním řádu naleznete veškeré informace o procesu podávání a vyřizování reklamací a stížností.

Poučení o registrech Sdružení SOLUS – V Poučení naleznete informaci o tom, jakým způsobem a v jakém rozsahu jsou zpracovávána Vaše data v rámci Sdružení SOLUS

Oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru